Βοήθεια ASUS ROG G752VS

background image

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

GK10716

Πρώτη Έκδοση

Σεπτέμβριος 2015

ASUS φορητού υπολογιστή

background image

2

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο υπολογιστή σημειωματάριου

Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου

συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και

η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε

οποιαδήποτε γλώσσα υπο οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση

που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK

COMPUTER INC. (“ASUS”).
Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ,

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η

ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ,

ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή

ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΒΛΑΒΗ Ή ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ή

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν εγχειρίδιο σε προϊόντα και εταιρικές ονομασίες και τα οποία

αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιριών

χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς πρόθεση

παραβίασης κανονισμών.
ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή

ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.
Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας.

Περιορισμός Ευθύνης

Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες λόγω ελαττώματος σε εξάρτημα της ASUS ή άλλη

ευθύνη θα δικαιούστε να λάβετε αποζημίωση από την ASUS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα

από τη βάση επί της οποίας δικαιούστε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης εναντίον της ASUS, η ASUS δεν

φέρει ευθύνη παρά μόνο για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου θανάτου) και φθορά ακίνητης

και κινητής περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία που εκπορεύεται από παράλειψη ή

αποτυχία να ασκηθούν νομικές υποχρεώσεις κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης, έως το ποσό

των χρεώσεων που καταβάλατε για κάθε προϊόν.
Η ASUS θα είναι υπεύθυνη ή θα σας αποζημιώσει για απώλεια, ζημιές ή απαιτήσεις με βάση το

συμβόλαιο, αδίκημα ή καταστρατήγηση κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης.
Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή της ASUS. Είναι η μέγιστη

ευθύνη που φέρουν συλλογικά η ASUS oι προμηθευτές της, και ο μεταπωλητής σας.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ASUS ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ, (2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ

Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, (3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ

Η ASUS, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.

Σέρβις και Υποστήριξη

Επισκεφθείτε τον πολύγλωσσο ιστότοπο μας στη διεύθυνση http://support.asus.com

background image

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο υπολογιστή σημειωματάριου

3

Πίνακας Περιεχομένων

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο................................................................................7

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο ................................9
Εικονίδια.............................................................................................................................9
Τυπογραφία ......................................................................................................................9

Προφυλάξεις ασφάλειας .........................................................................................10

Χρήση του Φορητού Η/Υ σας ....................................................................................10
Φροντίδα του Φορητού Η/Υ σας...............................................................................11
Κατάλληλη απόρριψη ...................................................................................................12

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση υλικού

Γνωρίζοντας τον Φορητό Η/Υ σας .......................................................................14

Επάνω όψη ........................................................................................................................14
Κάτω ....................................................................................................................................19
Δεξιά όψη ..........................................................................................................................21
Αριστερή όψη ..................................................................................................................24
Μπροστινή όψη...............................................................................................................26
Πίσω όψη ...........................................................................................................................27

Κεφάλαιο 2: Χρήση του υπολογιστή σημειωματάριου PC

Εκκίνηση .......................................................................................................................30

Φορτίστε τον Φορητό Η/Υ σας ..................................................................................30
Ανασηκώστε για να ανοίξει η οθόνη προβολής ..................................................32
Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας ..............................................................................32

Κινήσεις για την οθόνη αφής και πινακίδα αφής ............................................33

Χρησιμοποιώντας κινήσεις στον πίνακα της οθόνης αφής .............................33
Χρήση της πινακίδας αφής..........................................................................................36

Χρήση του πληκτρολογίου.....................................................................................40

Πλήκτρα λειτουργιών ....................................................................................................40
Πλήκτρα Windows® 10 ..................................................................................................41
Αριθμητικό πληκτρολόγιο ...........................................................................................42

Χρήση της οπτική μονάδας δίσκου ....................................................................43

background image

4

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο υπολογιστή σημειωματάριου

Κεφάλαιο 3: Εργασία με τα Windows® 10

Εκκίνηση για πρώτη φορά ......................................................................................48
Μενού έναρξης ...........................................................................................................49

Εκκίνηση Μενού έναρξης ............................................................................................50
Άνοιγμα προγραμμάτων από το Μενού έναρξης ...............................................50

Εφαρμογές Windows® ..............................................................................................51

Εργασία με εφαρμογές Windows® ............................................................................52
Προσαρμογή εφαρμογών Windows® ......................................................................52

Προβολή εργασιών ...................................................................................................55
Λειτουργία συγκράτησης ........................................................................................56

Συγκράτηση hotspot .....................................................................................................56

Κέντρο ενεργειών ......................................................................................................58
Άλλες συντομεύσεις πληκτρολογίου ..................................................................59
Σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα...............................................................................61

Wi-Fi .....................................................................................................................................61
Bluetooth ..........................................................................................................................62
Airplane mode (λειτουργία Αεροπλάνο) ................................................................63

Σύνδεση σε ενσύρματα δίκτυα .............................................................................64

Διαμόρφωση σύνδεσης δικτύου δυναμικής IP/PPPoE......................................64
Διαμόρφωση σύνδεσης δικτύου στατικής IP .......................................................65

Απενεργοποίηση του υπολογιστή σημειωματάριου ....................................66

Θέση του υπολογιστή Notebook σε αναστολή λειτουργίας ...........................67

Κεφάλαιο 4: Αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα εκκίνησης (POST)

Αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα εκκίνησης (POST) ..........................................70

Χρήση του POST για την προσπέλαση στο BIOS και την αντιμετώπιση

προβλημάτων ..................................................................................................................70

BIOS ................................................................................................................................70

Πρόσβαση στο BIOS ......................................................................................................70

background image

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο υπολογιστή σημειωματάριου

5

Ρυθμίσεις BIOS .................................................................................................................71

Επαναφορά του συστήματός σας ........................................................................81

Εκτέλεση επιλογής ανάκτησης ..................................................................................82

Κεφάλαιο 5: Αναβάθμιση του υπολογιστή σημειωματάριου

Εγκατάσταση της μονάδας σκληρού δίσκου ...................................................86
Εγκατάσταση μονάδας μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM) ..................93
Εγκατάσταση κάρτας M.2 .......................................................................................98

Συμβουλές και Σ.Ε.

Χρήσιμες συμβουλές για το Φορητό Η/Υ σας .................................................104
Σ.Ε. Υλικολογισμικού ................................................................................................105
Σ.Ε. Λογισμικού ...........................................................................................................108

Παραρτήματα

Πληροφορίες για τη μονάδα DVD-ROM ................................................................112
Πληροφορίες μονάδας Blu-ray ROM ......................................................................114
Συμβατότητα εσωτερικού μόντεμ ............................................................................114
Επισκόπηση ......................................................................................................................115
Δήλωση συμβατότητας δικτύου ...............................................................................115
Μη φωνητικός εξοπλισμός .........................................................................................115
Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) ................117
Επισήμανση Προφύλαξης από Έκθεση σε

Ραδιοσυχνότητες (RF) της FCC ...................................................................................118
Δήλωση Συμμόρφωσης (Οδηγία R&TTE 1999/5/EC) .........................................119
Σήμανση CE ......................................................................................................................119
Κανάλια Ασύρματης Λειτουργίας σε Διαφορετικές Χώρες ..............................120
Ζώνες Ασύρματων Συχνοτήτων μόνο για τη Γαλλία ..........................................120
Υποδείξεις Ασφάλειας UL ............................................................................................122

background image

6

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο υπολογιστή σημειωματάριου

Ειδοποιήσεις για την κάρτα τηλεόρασης ..............................................................123
Υπόδειξη Προϊόντος της Macrovision Corporation ..........................................123
Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής ........................................................................123
Υποδείξεις που αφορούν μπαταρίες ιόντων λιθίου για τις

Βόρειες Χώρες..................................................................................................................124
Πληροφορίες Ασφάλειας Μονάδας Οπτικού Δίσκου ........................................125
Έγκριησ CTR 21 (για Φορητό Η/Υ με ενσωματωμένο μόντεμ) .......................126
Σύμμορφο προϊόν ENERGY STAR ..............................................................................128
Συμμόρφωση στους Παγκόσμιους Περιβαλλοντικούς κανονισμούς και

Δήλωση .............................................................................................................................128
Ανακύκλωση της ASUS / Υπηρεσίες Ανάκλησης .................................................129

background image

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο υπολογιστή σημειωματάριου

7